Supervisorencursus

Doelgroep   Een cursus voor supervisoren en aspirant-supervisoren, die drie jaar lid zijn van de VGCt of een andere specialistische psychotherapie-vereniging en minimaal 3 jaar zijn ingeschreven in het BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ gz-psycholoog / klinisch psycholoog. Voor de NVP geldt dat je minimaal 5 jaar in het BIG register ingeschreven dient te zijn om supervisor te kunnen worden. ( zie website NVP voor overige eisen zoals supervisie over supervisie) Je dient gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen).

Opzet     De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren (Vygotski ; Kolb, Corrie). Dit uitgangspunt leidt tot een cursusopzet waarbij gewerkt wordt volgens deze principes.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • kennisoverdracht in de supervisie
 • fasering, opbouw en afronding van supervisieprocessen
 • valkuilen bij superviseren (relatie supervisor-supervisant) en
 • behandelen (relatie supervisant-cliënt)
 • vormgeven van evaluatie van het leerproces; POP en praktijktoetsen.
 • begeleiden N=1
 • het scheppen van een gunstig leerklimaat
 • beoordelen als onderdeel van supervisie
 • transculturele vaardigheden voor supervisoren
 • beroepsethische en juridische aspecten van supervisie
 • eisen van de VGCt aan de supervisor en aan de supervisant
 • praktijkopleidingseisen bij opleidingen zoals GZ-psycholoog en psychotherapeut/klinisch psycholoog en VGCt supervisor/docent.

Docenten

 • Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent
 • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCt supervisor/docent

Data 2024

donderdag 26 september, dinsdag 8 oktober, donderdag 31 oktober, dinsdag 12 november van 09.30 -16.30 uur.

Plaats    Waar je rustig kunt zitten, online.

Kosten    € 1025,00 vrij van BTW, exclusief literatuur en lunch.

Accreditatie    VGCt, NVP, FGzPt (24 punten)

Einddoel van de cursus    De cursist is aan het eind van de cursus in staat om onderwijsmethodieken en therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten in opleiding, ten einde het functioneren van de supervisant te optimaliseren in het belang van de patiënt. De cursist is in staat om een goede supervisierelatie op te bouwen met supervisanten. De aspirant supervisor toont relevante professionele competenties als het zich leerbaar opstellen, adequaat feedback geven en ontvangen. De supervisor hanteert de actuele beroepsethische en juridische regelgeving. De supervisor speelt bij opbouw, inhoud en afronding van supervisie in op de opleidings- en praktijkcontext.

Evaluatie    De cursisten evalueren de cursus zowel schriftelijk als mondeling. De docenten evalueren de deelname van de cursist aan de hand van observaties van rollenspelen, video-opnames en inbreng bij de discussie.

Inschrijvingsvoorwaarden: klik hier

Aanmelding    Door het invullen van  het formulier onderaan kun je je aanmelden voor de cursus.

Informatie   loekpeute@gmail.com    en /of   vanderpas@singel54.nl

Scroll naar boven