Klachten en Geschillenregeling

We onderschrijven de beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is vastgelegd in de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Zie de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP .

Rechten      Als je besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en je psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Informatie hierover vind je op www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl.

Belangrijke rechten zijn:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op geheimhouding van je gegevens; alleen met jouw schriftelijke toestemming mogen derden, zoals je huisarts of een bedrijfsarts, worden geïnformeerd.
  • Het recht op inzage van je dossier.
  • Je recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
  • Het recht om een klacht in te dienen.

Met deze link kunt u een PDF binnenhalen met de tekst van de privacyverklaring van de praktijk.

Klachten       Ben je ontevreden over de behandeling of over de bejegening door je therapeut dan hopen we dat je dat met ons bespreekt. We horen graag je feedback zodat we ons kunnen verbeteren waar nodig. Mocht je een klacht willen indienen, ook dat kan.

Een klacht wordt behandeld volgens  de regelgeving zoals beschreven in de Wkkgz , conform de vereisten van de LVVP. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Voor het reglement en adressen verwijzen wij u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten www.lvvp.nl (zie: cliëntenfolder van de LVVP)

Scroll naar boven