Werkwijze

Je zorgt voor een verwijzing van de huisarts, die neem je mee naar het eerste gesprek. Wij zijn verplicht je identiteit te verifiëren met een geldig document (paspoort, rijbewijs, ID kaart of vreemdelingen document). Graag meebrengen!

In enkele gesprekken onderzoeken we je aanmeldingsklachten, de intake. In overleg bepalen we een behandelplan. We onderzoeken welke behandeling het best bij jou en je problemen past. Mocht bij de intake blijken dat je beter elders geholpen kunnen worden dan overleggen we dat met je. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van angst, dwang, depressie, trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Wat behandelen wij niet? In het geval van zeer ernstige depressies of suïcidaliteit, extreem gewelddadig gedrag, verslaving (alcohol en drugs) of ernstige psychiatrische problematiek zoals schizofrenie en psychosen ben je aangewezen op meer intensieve behandeling dan mogelijk is bij een vrijgevestigde praktijk. In dat geval zullen wij je terugverwijzen naar de huisarts met het advies voor verwijzing naar een gespecialiseerde GGZ-instelling.

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) : Via deze link kan je een PDF binnenhalen met de tekst van de privacyverklaring van de praktijk. Volgens [1] artikel 6 lid 1 sub b AVG kan het dossier in het kader van kwaliteitsbeheer (zoals een visitatie door collega’s of controle van verzekeraars) ingezien worden door een collega. U kunt hier bezwaar tegen maken.

Behandeling

Wij bieden psychotherapie. Psychotherapie is een behandelvorm om mensen te helpen met psychische klachten. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Wij werken vooral met kortdurende behandelwijzen in het bijzonder met cognitieve gedragstherapie, cgt. Wij zijn aangesloten bij de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie). Als je meer wil weten over wat cgt is kan je op de website van de VGCt kijken, klik op link hierboven.

Samen met jou proberen wij duidelijkheid te scheppen in het hoe en waarom van de klachten met het doel dat deze klachten in de toekomst verminderen. In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden. Het is gebruikelijk dat je tussen de zittingen zelf activiteiten ontplooit om de doelen te verwezenlijken. Deze afspraken komen terecht in het behandelplan.

De gesprekken vinden in principe een keer per twee weken plaats. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken. Een gesprek duurt 45 minuten.

Algemene informatie over het in behandeling zijn in de vrijgevestigde GGZ leest u in de LVVP-cliëntenfolder, zie de link onderaan deze pagina, ook te downloaden van de website van de LVVP.

Talen De therapie kan behalve in het Nederlands ook plaats vinden in het Engels.

Therapie online  We hebben de mogelijkheid zo nodig zittingen online te organiseren via een beveiligde videoverbinding. Loek Peute gebruikt daarbij de software van ‘Therapieland’ die ook andere faciliteiten biedt zoals een therapie-portaal en Yvette van der Pas werkt met Clickdoc-beeldbellen.

Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Heb je een afspraak afgezegd dan neem je zelf contact voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijg je  een rekening conform het wettelijke NZA tarief, die rekening wordt niet vergoed door de verzekering.

Het beëindigen van de therapie vindt plaats tijdens een gesprek, bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk. Het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding. Soms zullen wij je vragen mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek.

Over eventuele waarneming tijdens afwezigheid van je behandelaar wordt met je overlegd. Collega’s uit de praktijk zijn hier, zo nodig, beschikbaar voor.

Klachten en geschillen

We onderschrijven de beroepscode voor psychotherapeuten zoals die is vastgelegd in de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Zie de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP .

Rechten Als je besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en je psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Informatie hierover vind je op www.lvvp.info en www.psychotherapie.nl.

Belangrijke rechten zijn:

  • Het recht op informatie.
  • Het recht op geheimhouding van je gegevens. Alleen met jouw schriftelijke toestemming mogen derden, zoals je huisarts of een bedrijfsarts, worden geïnformeerd.
  • Het recht op inzage van je dossier.
  • Je recht om zelf een hulpverlener te kiezen.
  • Het recht om een klacht in te dienen.

Klachten Ben je ontevreden over de behandeling of over de bejegening door je therapeut dan hopen we dat je dat met ons bespreekt. We horen graag je feedback zodat we ons kunnen verbeteren waar nodig. Mocht je een klacht willen indienen, ook dat kan.

Een klacht wordt behandeld volgens  de regelgeving zoals beschreven in de Wkkgz , conform de vereisten van de LVVP. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg. Voor het reglement zie de LVVP-informatie (deze link of link onderaan deze pagina)

Scroll naar boven