Behandeling

Wij bieden psychotherapie. Psychotherapie is een behandelvorm om mensen te helpen met psychische klachten. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Wij werken vooral met kortdurende behandelwijzen in het bijzonder met cognitieve gedragstherapie, cgt. Wij zijn aangesloten bij de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie). Als je meer wil weten over wat cgt is kan je op de website van de VGCt kijken, klik op link hierboven.

Samen met jou proberen wij duidelijkheid te scheppen in het hoe en waarom van de klachten met het doel dat deze klachten in de toekomst verminderen.

In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden. Het is gebruikelijk dat de cliënt ook tussen de zittingen zelf activiteiten ontplooit om de doelen te verwezenlijken. Deze afspraken komen terecht in het behandelplan.

De gesprekken vinden in principe eenmaal per twee weken plaats. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken. Een gesprek duurt 45 minuten.

Algemene informatie over het in behandeling zijn in de vrijgevestigde GGZ leest u in de LVVP-cliëntenfolder, te downloaden van de website van de LVVP

Talen

De therapie kan behalve in het Nederlands ook plaats vinden in het Engels.

Therapie online

We hebben de mogelijkheid zo nodig zittingen online te organiseren via een beveiligde videoverbinding. Loek Peute gebruikt daarbij de software van ‘Therapieland’ die ook andere faciliteiten biedt zoals een therapie-portaal en Yvette van der Pas werkt met Clickdoc-beeldbellen.

Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak worden afgezegd. Heb je een afspraak afgezegd dan dien je zelf opnieuw  contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijg je  een rekening conform het wettelijke NZA tarief, die rekening wordt niet vergoed door de verzekering.

Het beëindigen van de therapie vindt plaats tijdens een gesprek, bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk. Het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding. Soms zullen wij je vragen mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek.

Over eventuele waarneming tijdens afwezigheid van je behandelaar wordt met je overlegd. Collega’s uit de praktijk zijn hier, zo nodig, beschikbaar voor.

Scroll naar boven