PRAKTIJK

Mededelingen


CoronavirusWij volgen de richtlijnen van het RIVM.
 • We doen er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uw gezondheid staat voorop.
 • Normaal gesproken wordt de behandeling gewoon voortgezet. Dat betekent dat de gemaakte afspraken doorgaan op de afgesproken tijd.
 • In veel gevallen zullen de therapiegesprekken op afstand plaatsvinden.
 • Uw behandelaar overlegt met u of het contact, telefonisch, of via video-bellen zal verlopen dan wel dat u naar de praktijk kunt komen. Wij rekenen erop dat ook u uw verantwoordelijkheid neemt en dat u niet naar de praktijk komt als u verkouden bent, koorts of keelpijn heeft.
 • Heeft u vragen, stel ze via de e-mail
  • PRAKTIJK
  • aanmelding
  van uw behandelaar.

Stelsel wijziging van af januari 2022

 • Van af 1 januari wordt therapie op een andere manier afgerekend. De therapie wordt niet meer betaald in blokken van een jaar (de zg DBC's) maar per zitting. Voor u betekent dat, dat u vaker (bijvoorbeeld één maal per maand) een melding van de verzekeraar zult kunnen ontvangen dat er een betaling heeft plaats gevonden.
 • Punt van aandacht is het eigen risico. Alle medische behandelingen die gedekt worden door het basis pakket worden door de zorgverzekeraar voor u betaald. Dat geldt ook voor psychotherapie. Van u wordt echter een bijdrage in de kosten verwacht, het eigen risico. Het eigen risico bedraagt nu € 385,-. Als u nog in 2021 begint met een behandeling kan u dat in 2021 € 385,- gaan kosten Deze behandeling wordt administratief afgesloten per 31 december 2021 ivm het nieuwe bekostigingsstelsel. In 2022 wordt de behandeling voortgezet onder het nieuwe systeem. In dàt jaar rekent uw verzekering opnìeuw het eigen risico met u af. Maakt u ook andere medische kosten ter hoogte van dit bedrag of hoger, dan maakt het niet uit. Dan was u het bedrag van het eigen risico toch al kwijt geweest.

Privacy beleid.

Op de pagina Voorwaarden
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden
vindt u een PDF met ons privacy beleid.
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden

kosten afzegging

NB kosten voor niet of te laat afgezegde zittingen zijn in overeenstemming gebracht met het NZA-tarief voor niet-verzekerde zorg. zie Tarieven/ niet-verzekerde zorg
 • PRAKTIJK
 • tarieven
.

Budgetpolis

LET OP! Mogelijk wordt psychotherapie niet vergoed. De verzekeraar kan aanvullende voorwaarden hanteren. Neem contact op met uw verzekeraar om betalingsproblemen vòòr te zijn verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering

Eigen risico

Voor alle verrichtingen die bekostigd worden vanuit het basispakket tesamen geldt een eigen risico. Als u het eigen risico al betaald hebt voor andere medische kosten dan komen er dus geen extra kosten bij. Hebt u echter verder geen medische onkosten dan betaalt u dus wel het bedrag van het eigen risico
 • PRAKTIJK
 • tarieven
. Dat bedrag wordt geïnd door de verzekeraar.

Beperking van uw keuze vrijheid!!

verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering
laten na u te attenderen op een beperking van uw vrijheid in de keuze van uw behandelaar. In de contracten, die verzekeraars afsluiten met behandelaars staat in veel gevallen een maximum bedrag. Dit is het budget van die behandelaar bij de betrokken verzekeraar. Een behandelaar kan zich genoodzaakt zien nieuwe cliënten de deur te wijzen, als zijn contractuele budget met de verzekeraar
 • PRAKTIJK
 • verzekering
op is. Een psychotherapeut kan zèlfs in de positie komen dat hij een behandeling moet onderbreken omdat de verzekeraar geen vervolgbehandeling zal betalen. Bij wijze van oplossing zal de verzekeraar.
 • PRAKTIJK
 • verzekering
dan een andere therapeut die nog wèl budget heeft aanwijzen.

Crisis ?

Als er sprake is van een crisis adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. In de avonduren of in het weekend kunt u contact opnemen met huisartsenpost in uw stadsdeel of regio (het nummer wordt genoemd op de beantwoorder van uw huisarts).

Houd rekening met tijdelijke wijzigingen

Er zijn vele redenen waarom een telefonisch spreekuur soms niet door kan gaan. Voorkom teleurstelling en tijdverlies, controleer het hier!!

 • spreekuurtijden
 • maandag 09.00 tot 09.30 uur
 • dinsdag 09.00 - 09.30 uur
 • woensdag 09.30 tot 10.00 uur
 • donderdag 10.00 tot 10.30 uur
 • vrijdag 12.30 tot 13.00 uur

Klik! 

+/-,  Er is geen telefonisch spreekuur op .....KLIK!!!Praktijk kalender