PRAKTIJK

Contact / Aanmelding


adres / e-mail / tweede lijn / Hoe meld ik mij aan / Crisis / Afwezigheid / spreekuurtijden / Praktijkkalender / Verwijzing / Cliënten- en verwijzersfolders / gegevensformulier.

Nieuws ivm corona

adres:

 • Singel 54
 • 1015 AB
 • Amsterdam
 • telefoon: 020-627 58 27

e-mail

Gebruik één van de onderstaande linkjes om een e-mail te verzenden
Als wij een e-mailbericht naar u verzenden is dit versleuteld. Zend u een e-mailbericht naar ons, dan kunnen wij er niet voor zorgen dat uw verbinding ook beveiligd is. U zou natuurlijk wel zelf gebruik kunnen maken van de diensten van een aanbieder die de emailberichten wèl beveiligt zoals, 'protonmail'
 • https://protonmail.com
 • protonmail
. (Wij hebben geen belang in deze gratis dienst. Overigens kunnen wij ook geen verantwoordelijkheid nemen voor hun beveiliging van uw berichten).

G-GGZ, (Tweede lijn)

Singel 54 is een praktijk voor behandelingen in de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg, voorheen tweede lijn. Het verzekeringsstelsel is zo opgebouwd dat personen met psychologische klachten
 • in eerste instantie hulp zouden moeten krijgen van de PraktijkOndersteuner van de Huisarts (POH).
 • Is het probleem ingewikkelder dan volgt verwijzing naar de eerste lijn (generalistische basis GGZ, GB-GGZ). Daar werken over het algemeen GZ-psychologen.
 • Indien meer specialistische therapie vereist is volgt echter een verwijzing naar de tweede lijn, de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) zoals het sinds 2014 heet. Daar werken specialistisch opgeleide psychotherapeuten of klinisch psychologen.

Hoe meld ik mij aan?

De aanmelding is telefonisch. Tijdens de therapie-uren kunnen wij helaas de telefoon niet opnemen. Buiten de spreekuren krijgt u daarom het antwoordapparaat aan de lijn. Bestaande cliënten en verwijzers kunnen inspreken. Het apparaat is niet bedoeld voor nieuwe aanmeldingen. Daarvoor is alleen de gelegenheid tijdens de spreekuren.

In de regel kunnen wij op korte termijn een eerste afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Helaas zult u daarna vaak te maken krijgen met een wachtlijst
 • PRAKTIJK
 • wachtlijst

Afwezig?

Over eventuele waarneming tijdens afwezigheid van uw behandelaar wordt met u overlegd. Collega's uit de praktijk zijn hier, zo nodig, beschikbaar voor.

Crisis ?

Als er sprake is van een crisis adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. In de avonduren of in het weekend kunt u contact opnemen met huisartsenpost in uw stadsdeel of regio (het nummer wordt genoemd op de beantwoorder van uw huisarts).

 • spreekuurtijden
 •  
 • maandag 09.00 tot 09.30 uur
 • dinsdag 09.00 tot 09.30
 • woensdag 09.30 tot 10.00 uur
 • donderdag 10.00 - 10.30
 • vrijdag 12.30 tot 13.00 uur

Houd rekening met tijdelijke wijzigingen

Er zijn vele redenen waarom een telefonisch spreekuur soms niet door kan gaan. Voorkom teleurstelling en tijdverlies, controleer het hier!!

 Klik!

+/-,   geen telefonisch spreekuur op .....KLIK!!!praktijkkalender

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor bekostiging van de therapie door de verzekeraar hebt u bij de eerste zitting een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts. De regelgeving is aangescherpt vanaf 1 januari 2014. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bij de huisarts verschijnt. We gaan er daarom vanuit dat u een folder voor cliënten van onze beroepsvereniging gelezen hebt. Het kan nuttig zijn als u weet welke regels gelden voor de huisarts. Lees daarom ook de folder voor verwijzers. Het is handig beide formulieren af te drukken en eventueel mee te nemen naar de huisarts.gegevensformulier

Klikt U op één van deze namen, dan opent zich een scherm met het juiste gegevensformulier. Het is belangrijk dat wij het gegevensformulier ingevuld ontvangen vòòr het eerste gesprek. Zo kunnen we de betaling door de verzekeraar in orde maken.

  Vòòr U het formulier kunt verzenden wordt u gevraagd om
 1. te zorgen voor een verwijsbrief in het eerste gesprek en om, na lezing,
 2. in te stemmen met de voorwaarden
  • PRAKTIJK
  • voorwaarden
  .
Na uw akkoordverklaring (met 1. en 2.) verschijnt een verzendknop. Daarmee kunt U het formulier versturen.

De gegevens die over het internet verzonden worden zijn versleuteld zodat meekijken door onbevoegden vrijwel is uitgesloten.

N.B. Neem de tijd om de voorwaarden
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden
te lezen. Het niet goed kennen van deze voorwaarden
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden
(m.n. voorwaarden 2 en 8) kan financiële gevolgen hebben die wij u liefst besparen.