ARCHIEF

TESTS

De volgende tests kunnen worden gebruikt bij de intake:
 • MMPI
  De MMPI
  • ARCHIEF
  • MMPI
  is een persoonlijkheidsvragenlijst. Hij is in de veertiger jaren van de vorige eeuw in de VS ontworpen om recruten te screenen voor het leger. Sinds die tijd is hij voortdurend verder ontwikkeld. Hij wordt nu voornamelijk toegepast voor wetenschappelijke doeleinden en in klinische settings, zeg maar, voor de hulpverlening. Wij gebruiken de meest recente Nederlandse versie. In de test worden de schalen aangeduid met de cijfers van één tot en met tien èn met lettercombinaties. Deze laatste verwijzen naar vaak ouderwetse psychiatrische termen. Voor de liefhebbers geven we een verklaring van die afkortingen bij het bespreken van de test. Naast de tien klinische schalen van de MMPI worden aan een deel van die schalen ook subschalen toegekend. Deze leveren een fijner, meer gedifferentiëerd beeld op van het patroon waaruit de score is opgebouwd.
 • SCL90
  De SCL90
  • ARCHIEF
  • SCL90
  staat voor Symptom Check List (90 vragen). De test wordt veel gebruikt om te kijken welke klachten actueel zijn. Hij is genormeerd voor de Nederlandse bevolking. De testresultaten worden afgezet tegen die van de Nederlandse bevolking in het algemeen. Hoog betekend dus dat de scores hoog zijn in vergelijking tot de gemiddelde Nederlander. Zo'n score kan dus best laag zijn in vergelijking tot andere cliënten.
 • 4DKL
  De 4DKL
  • ARCHIEF
  • 4DKL
  Vier Dimensionele Klachtenlijst. Met deze klachtenlijst worden klachten op vier verschillende dimensies gemeten. De dimensies zijn:
  1. Distress of spanning
  2. Depressie
  3. Angst
  4. Lichamelijke klachten
  De Test is ontwikkeld door B. Terluin voor gebruik door huisartsen die een beslissing moeten nemen over: behandelen, niet-behandelen of verwijzen van patiënten. De test is handig omdat met behulp van de scores een inschatting gemaakt kan worden van de samenhang en het relatieve belang van de verschillende dimensies. De test zelf is te vinden op het webadres van Datec
  • http://www.datec.nl
  • Datec