ARCHIEF

Brief

Het verwerken van traumatische ervaringen

Het schrijven over traumatische gebeurtenissen kan helpen bij het verwerken van zo'n gebeurtenis.

Hier volgt de instructie voor schrijven van een brief met verwerking als doel.

De brief en ook de voorstadia van de uiteindelijke brief, kunnen op de zitting meegenomen worden om daar te bespreken

  • Richt in huis een plekje in dat de komende tijd uitsluitend gebruikt gaat worden voor het werken aan de brief. Soms is het gunstig een foto van de persoon waarover het gaat neer te zetten. Voor het schrijven is het belangrijk te zorgen voor rust; telefoon uit, geen kinderen of bezoek in huis of te verwachten etc. Het is belangrijk te zorgen voor voldoende tijd, zeg 45 minuten.
  • U gaat aan het tafeltje zitten en kijkt naar de foto. U laat de foto op u inwerken. Dan komen herinneringen boven; gevoelens over vroeger; gevoelens over het schrijven zelf. U probeert de emoties de vrije loop te laten
  • Schrijf direct in de tweede persoon (dus 'jij' of 'u') aan de persoon op de foto. Beschrijf de gebeurtenis en schrijf op wat je voelt. Stelt u zich daarbij niet op als een afstandelijke toeschouwer u bent zelf de hoofdpersoon. Laat u niet uit het veld slaan als het schrijven stokt. Blijf gewoon rustig zitten tot de tijd die u had vrijgemaakt voorbij is. Als het goed verloopt voel u zich na zo'n schrijfsessie opgelucht. Het is alsof er iets van u afgevallen is.
  • Tijdens het schrijven houd u er rekening mee dat het doel is verwerken. U houdt dat wat u geschreven hebt in principe voor u zelf.
  • U houdt liefst dagelijks zo'n sessie tot u merkt dat dezelfde gebeurtenissen die aanvankelijk grote emoties op riepen, u nu niet meer zo beroeren.
  • Nu kunt u zichzelf de vraag stellen of u nog iets wil doen ten opzichte van de betrokken persoon. Eventueel schrijft u een afzonderlijke brief gericht aan die persoon in een vorm die daarvoor geschikt is.