PRAKTIJK

Mededelingen


Wij zijn een G-GGZ (tweedelijnspraktijk)

Het verzekeringsstelsel is zo opgebouwd dat personen met psychologische klachten
 • in eerste instantie hulp zouden moeten krijgen van de PraktijkOndersteuner van de Huisarts (POH).
 • Is het probleem ingewikkelder dan volgt verwijzing naar de eerste lijn (generalistische basis GGZ, GB-GGZ). Daar werken over het algemeen GZ-psychologen.
 • Indien meer specialistische therapie vereist is volgt echter een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) vroeger, voorheen tweede lijn. Daar werken specialistisch opgeleide psychotherapeuten of klinisch psychologen.
Vanaf 2015 zijn wij een tweedelijnspraktijk en uitsluitend nog werkzaam in de G-GGZ.

Voorwaarden 2017

De voorwaarden zijn bijgewerkt op 18-10-2016. zie voorwaarden
 • PRAKTIJK
 • voorwaarden
.Vanaf 1 januari 2017 worden de gegevens van de DBC's niet meer aangeleverd aan het overheids orgaan DIS (DBC Informatie Systeem). Test gegevens worden gebruikt om oog te houden op de kwaliteit van de zorgverlening. Ze worden geanonimiseerd verwerkt door de Stichting Benchmark GGZ (SBG)

kosten afzegging

NB kosten voor niet of te laat afgezegde zittingen zijn in overeenstemming gebracht met het NZA-tarief voor niet-verzekerde zorg. zie Tarieven/ niet-verzekerde zorg
 • PRAKTIJK
 • tarieven
.

Eigen risico

Voor alle verrichtingen die bekostigd worden vanuit het basispakket tesamen geldt een eigen risico. Als u het eigen risico al betaald hebt voor andere medische kosten dan komen er dus geen extra kosten bij. Hebt u echter verder geen medische onkosten dan betaalt u dus wel het bedrag van het eigen risico
 • PRAKTIJK
 • tarieven
. Dat bedrag wordt geïnd door de verzekeraar.

Complicaties rondom uw verzekering

Beperking van uw keuze vrijheid!!

verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering
laten na u te attenderen op een beperking van uw vrijheid in de keuze van uw behandelaar. In de contracten, die verzekeraars afsluiten met behandelaars staat in veel gevallen een maximum bedrag. Dit is het budget van die behandelaar bij de betrokken verzekeraar. Een behandelaar kan zich genoodzaakt zien nieuwe cliënten de deur te wijzen, als zijn contractuele budget met de verzekeraar
 • PRAKTIJK
 • verzekering
op is. Lees het volgende bericht uit de media (11 september 2017) Klanten van Zilveren Kruis zijn vanaf dinsdag niet meer welkom bij de Zeeuwse ggz-instelling Emergis. De kliniek neemt dat besluit omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht. >budget. Een psychotherapeut kan zèlfs in de positie komen dat hij een behandeling moet onderbreken omdat de verzekeraar geen vervolgbehandeling zal betalen. Bij wijze van oplossing zal de verzekeraar.
 • PRAKTIJK
 • verzekering
dan een andere therapeut die nog wèl budget heeft aanwijzen. In 2014 en 2015 is de situatie eerder nijpender dan beter geworden. Voor vrijgevestigde GGZ-praktijken geldt dit met name voor de verzekeraars, VGZ,Menzis en CZ.

Kleine lettertjes

Het is belangrijk de kleine lettertjes van uw contract goed te lezen voor u contact met ons opneemt. Soms zijn onverwachte voorwaarden van toepassing. Wij zijn niet in staat kennis te nemen van de specifieke voorwaarden van elk contract afzonderlijk.
 • De Friesland. Als uw klacht eetproblemen betreft kunt u alleen geholpen worden in gespecialiseerde behandel centra. Zelfbewust, is een budgetmerk van de Friesland. Deze verzekering hanteert weer extra beperkingen bij de keuze van behandelaar.

Telefonisch spreekuur

Houd rekening met tijdelijke wijzigingen

Er zijn vele redenen waarom een telefonisch spreekuur soms niet door kan gaan. Voorkom teleurstelling en tijdverlies!!

Geen telefonisch spreekuur

op:
Praktijk kalender

U kunt zich abonneren op een RSS-feed
 • PRAKTIJK
 • uitleg over RSS abonnement
. Dan krijgt u een berichtje als er een nieuwe mededeling is. U kunt zich abonneren door de koppeling van het RSS icoontje hieronder in uw RSS lezer te plaatsen Nieuws op Singel54
 • PRAKTIJK
 • RSS feed:Nieuws op Singel 54